IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "reader"
Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a textului
Ciorba-Lașcu Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-literare si metodologice ale receptarii operei literare
Şchiopu Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reader-response theories. conceptual and terminological delimitations
Dementieva Diana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de lectură sincretică ilustrat în baza romanului Numele trandafirului de Umberto Eco
Dementieva Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării
Dementieva Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-159. Vizualizări-1537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura ca mijloc de îmbogățire a vocabularului și de formare a competenței literare a elevilor din ciclul primar
Paga Teodora-Doina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-60. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literary reception: a procedural phenomenon
Dementieva Diana
Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 8-a, Lite.. 2020. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Cornea: From the typology of the text to the types of reader and reading
Dementieva Diana
State University „Dimitrie Cantemir”
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intra- and extratexual approaches of literature in the 20th century: naratology and sociocriticism
Dementieva Diana
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Wonder boys” book vs movie comparison: do wonder boys wander through joys?
Leon Teodora
University of Bucharest
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura - o copie imperfectă a operei literare
Dementieva Diana
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когнитивно-деятельностные основы обучения интерпретации и переводу иноязычного текста социокультурной сферы общения
Usacova Natalia
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorul Nicolae Dabija prin prisma generațiilor de cititori ai secolului XXI
Bejan Tatiana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecturile în romanul Doamna Bovary de Flaubert, bovarismul si exodul tinerilor moldoveni
Chiperi Grigore
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura dupa un secol de confruntari estetice
Pavlicenco Sergiu
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The depiction of mass media in “notes on a scandal” by Zoe Heller
Bulyna Antonina
Uzhhorod National University
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul bahtinian de cronotop romanesc
Gavrilov Anatolie
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 8 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dacă Napoleon ar fi cronicar literar
Nicolau Felix
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea şi creativitatea în raport cu ideologia infraestetică
Nicolau Felix
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura externă și instanțele comunicării narative
Mîrzac Laura
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38