IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "food security"

Reperele revitalizării zootehniei în Republica Moldova

Ploşniţă Serghei
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности Украины

Koscii Oxana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oбеспечение продовольственной безопасности Pеспублики Mолдова в дискурсе существующих подходов к обеспечению населения продовольствием

Sakovici Vasilii, Cazacu Vitalie
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продовольственная безопасность Молдовы на современном этапе (к постановке проблемы)

Sakovici Vasilii
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea alimentară a Republicii Moldova sub presiunea secetei prelungite și pandemiei Covid-19: provocări și soluții

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea nivelului de autosuficiență  al producției alimentare în Republica Moldova 

Oleiniuc Maria
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecological potential of agricultural products in the context of food security

Zaharco Silvia
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The sustainable development of the agro food market
Condrea Elena
State Agrarian University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova
Condrea Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prognozarea securității alimentare in țările Uniunii Europene

Cazacu Vitalie
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продовольственная безопасность Республики Молдова как проблема молдавской науки

Sakovici Vasilii
Академия публичного управления
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementarea prețurilor la produsele social importante în contextul dezvoltării durabile

Gorobievschi Svetlana1, Prodan-Şestacov Liubovi2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creşteri care periclitează pământul

Grigoraş Maria
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile şi gestiunea lor în agricultură

Ţurcanu Petru, Nirean Elena
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ierarhizarea responsabilităților privind asigurarea securității alimentare a țării în condițiile impactului sporit al diferitelor fenomene de risc

Bajura Tudor, Gandacova Svetlana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продовольственная безопасность в контексте мировых тенденций

Ilina Zinaida
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменения климата и проблемы обеспечения продовольственной безопасности населения Молдовы
Vronschih Mihail
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Increasing soil fertility and reducing drought effects by applying conservative agriculture

Gumovschi Andrei
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Критерии продовольственной независимости картофелеводческого сектора

Smirnov Nikolai
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу об истории продовольственной безопасности России

Boltaevskii Andrei1, Rezmeriţa Kristina2, Yarina Arina1
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52