IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "biopolimeri"

Microencapsulation of functional components in the food technology: partially optimistic view

Baerle Alexei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul antimicrobienilor naturali și al biopolimerilor la obținerea filmelor comestibile

Movileanu Ecaterina, Picior Dan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2