IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "questioning"
Представления студентов-билингвов о косвенных высказываниях в педагогической коммуникации: опыт анкетирования
Filippova O.
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значимость прикладного плавания в профессиональноприкладной подготовке студентов факультета «Защита. Охрана. Безопасность»
Curbanova Ecaterina, Rîșneac Boris
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţei de comunicare aservită ca o componentă a competitivităţii
Vicol Liliana, Mancaş Maria
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптационные способности студента как предпосылка активной деятельности и необходимое условие ее эффективности
Pastușkova Irina, Pleșakova Galina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психологические особенности взаимодействия прокурора с потерпевшим во время досудебного расследования уголовных преступлений в Украине
Iurcenko Vadim
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(337) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация иммунитета лица во время дачи показаний в уголовном производстве
Denisenko Grigorii
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(327) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Romanciuc între spiritul modern şi angajarea tradiţiei
Chiperi Grigore
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul socratic ca practică discursivă
Cosmescu Alexandru
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество библиотечного обслуживания научной библиотеки Тараклийского Государственного Университета им. Григория Цамблака
Terzi Tatiana
Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.
Ediția 12, R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9