IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "cultural policy"
The development of cultural policies in Moldova since 2007: some observations
Tcacenco Victoria
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexiuni integrative în abordarea contemporană a arhitecturii edificiilor pentru spectacol
Trifan Aurelia
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурная жизнь в автономии: тенденции и перспективы
Rogova-Sarî Irina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные проблемы и перспективы образования в сфере культуры и искусства Азербайджана
Taghizade Mahir
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Enciclopedia României” – operă de renaștere naţională (1938-1943)
Noroc Larisa
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-51-506-1.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernismul socialist – modalitate de diseminare a unei noi ideologii în arhitectura edificiilor pentru spectacol
Trifan Aurelia
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European cultural policy – targets and objectives
Roşca Simion
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicii multiculturale în asigurarea securității societale a Republicii Moldova
Lavric Aurelian
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema educației ateiste a omului nou în politica culturală comunistă
Troianowski Lidia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(186) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estetica totalitarismului: realismul socialist - proiectul ideologic al puterii (II)
Troianowski Lidia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul și esența conceptului „politica culturală”
Reabcinschii Veaceslav
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(172) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 November, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii şi forme de promovare a patrimoniului cultural în şcoală
Onica Dorina
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monumente noi, înălţate în Republica Moldova - parte a patrimoniului cultural-istoric
Petrencu Anatol12
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
US soft power in promoting the image of the state in the conditions of the Republic of Moldova
Rotaru Veronica, Nicolaescu Irina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica cultural-propagandistică din RSS Moldovenească în anii 1960-1980
Burlacu Valentin
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi :
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15