IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "democratization"

Particularităţile şi problemele mişcării sindicale din Republica Moldova

Nicolaescu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс государствообразования в современном мире: примеры политической практики
Osipova Svetlana
Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 21 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea funcţionarilor publici

Pleşca Ina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Активные процессы в российском медийном словотворчестве

Rațiburscaia Larisa, Jdanova Elena
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interogații asupra dreptății din perspectiva drepturilor omului în condițiile societății globale

Ciobanu Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The challenge of linguistic change

Cehan Anca
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni axiologice ale societăţii civile

Ţurcan Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roles of women politicians in democratization and europeanization. Highlights from the experience of Lituania
Matonyte Irmina
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности институциональных изменений в процессе демократизации политической системы

Gaponenko Vera12
1 Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова,
2 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Украина и запад – перспективы взаимодействия

Autor Nou12
1 Universitatea Economiei Naţionale şi Internaţionale, Sofia,
2 Армянский государственный педагогический университет им. Хачатура Абовяна, Ереван
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политические трансформации в Республике Молдова: факторы и особенности демократического отката

Talmaci Anatolii
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații analitice ale tranzițiilor și transformărilor politice actuale
Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul capitalului social în democratizarea societţilor postsocialiste (exemplul României şi Ucrainei)
Gherman Marin
Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi
Moldoscopie
Nr. 3(62) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Democratizarea şi dezvoltarea. Experienţa statelor bazinului Mării Negre

Ursu Valentina
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul integrării europene asupra capacității administrative în cadrul parteneriatul estic

Talmaci Anatolii
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Синдром «бесплодного плюрализма»: политические партии Молдовы как ключевые актёры трансформации политической системы

Talmaci Anatolii
Молдавский Государственный Университет
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia democratizare – modernizare în sistemele politice ale CSI. Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și Federaţiei Ruse
Saca Victor, Ciobanu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модель «урезанной демократии» в электоральном измерении
Braga Lilia
Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă ca actor de modernizare politică în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul interetnic si cooperarea regionala in contextul modernizarii democratice a Republicii Moldova
Balan Elena
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26