IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "grădină"
Grădinile lui Dimitrie Cantemir
Cozmulici Alisa
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Chişinău
Nesterova Tamara
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Palazzo in Fortezza» с садово-парковым заложением — как компромисс между ренессансной формой и сарматской идеологией барокко в Галиции
Taras Viktoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria patrimoniului municipiului Buzău
Gheorghe Viorel12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele imaginilor poetice în creația lui Grigore Vieru: o retrospectivă
Pilchin Ivan
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regina Maria – regina artelor
Gavrilescu Dorica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acoperișurile verzi
Murzac Corina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-957-7 (Vol.2).
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7