IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "tomate"

Elucidarea particularităţilor de interacţiune a tomatelor cu patogenii fungici Colletotrichum Spp. şi Cladosporium Spp. în condiţii de stres termic

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Nour Karella
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența fungilor Alternaria alternata și a. Consortiale asupra dezvoltării tomatelor la etape ontogenetice timpurii

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Buldumac Sergiu, Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacția gametofitului masculin de tomate la acțiunea fitopatogenilor virali

Saltanovici Tatiana, Andronic Larisa, Antoci Liudmila, Doncilă Ana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor

Bahşiev Aighiuni, Zamorzaeva Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.

Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova

Munteanu-Molotievskiy Natalia1, Toderaş Ion1, Iurcu-Străistaru Elena1, Moldovan Anna12
1 Institute of Zoology,
2 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-78. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комбинированное использование традиционных и нетрадиционных методов отбора в селекции томата

Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate

Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прогнозирование эффективности подбора исходных родительских форм при создании гетерозисных гибридов F1 томата путем определения степени доминирования селекционно-ценных признаков
Macovei Milania, Botnari Vasile
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda, Coşalîc Cristina, Schin Victoria, Bejan Vasile
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular examination of tomato plants whith TYLCV- like symptoms
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Paşa Lilia, Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генотипическая вариабельность по основным селекционно - ценным признакам в потомстве сортолинейного гибрида томата
Macovei Milania
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice
Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-30. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităţilor variabilităţii parametrilor fructului in populaţiile hibrizilor intra-şi interspecifici de tomate ca urmare a acţiunii infecţiei virale
Mărîi Liliana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты изучения коллекции культурного томата в Молдове
Mihnea Nadejda, Ganea Anatolie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectul biostimulator al unor mciroorganisme (alge şi fungi) asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de porumb şi tomate

Nedbaliuc Boris, Brînză Lilia, Ciobanu Eugeniu, Grigorcea Sofia, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența patogenilor virali asupra variabilitații gametofitului masculin la tomate

Doncilă Ana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biologically active substances from Linaria genistifolia (l.) mill and their potential usage in the ecological agriculture

Gurev Angela1, Maşcenco Natalia2, Borovskaia Alla2, Şubina Victoria2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresia proteinelor mitocondriale şi plastidice la tomatele modificate şi nemodificate genetic

Lupascu Victor, Ciobanu Lucia, Glijin Aliona, Port Angela, Duca Maria
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variability of some biochemical characteristics in the perspective tomato varieties

Mihnea Nadejda, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Zamorzaeva Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(33) / 2017 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38