IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "Convenţia Europeană a drepturilor omului"
Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului
Guceac Ion1, Voicu Pavel2
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv
Săbiescu Bianca-Luciana
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele cosiderente referitoare la particularităţile ordinii de drept la nivelul Uniunii Europene
Robea Mariana
Legea şi Viaţa
Nr. 12(288) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 13 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea întrunirilor în caz de urgență prin prisma convenției Europene
Olaeri Nadejda
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO in materia colectării datelor cu caracter personal
Țărnă Alexandru
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul modern al principiului subsidiarităţii in dreptul internaţional public
Antohi Leonid
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile negative ale statelor și garanțiile procedurale în temeiul convenției europene a drepturilor omului
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în cazuri de susținere a regimurilor separatist
Şonţu Felicia
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile pozitive ce reies din conținutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieții private
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-38. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excepții la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Poalelungi Mihail
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some reflections on the state of emergency within the meaning of article 15 of the European Convention on Human Rights
Cazacu Doina1, Nastas Andrei2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările drepturilor omului în Europa
Ciucă Aurora
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 29 August, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epuizarea căilor de recurs interne și principiul subsidiarității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana1, Antohi Leonid2
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieţii de familie
Poalelungi Mihail
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea testului de proporţionalitate privind drepturile şi libertăţile calificate în speţele Curţii Europene a Drepturilor Omului contra Moldovei
Morărescu Adrian
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(31) / 2014 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restricţiile expres autorizate în exerciţiul drepturilor şi libertăţilor consacrate de convenţia europeană a drepturilor omului
Morărescu Adrian
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(29) / 2013 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza instituției confiscării speciale în contextul infracțiunilor de contrabandă prin prisma practicii naționale și a curții europene a drepturilor omului
Odajiu Stanislav
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiţia din Republica Moldova şi Spaţiul European
Paladi Ana
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(205) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea restrictivă şi interpretarea extensivă în contextul convenției europene a drepturilor omului
Caţaveică Eugeniu
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul echitabil al satisfacţiei acordate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Caţaveică Eugeniu
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28