IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(50) pentru cuvîntul-cheie "Romanian"
Text-to-Speech Systems for Romanian Language
Toderean Gavril, Buza Ovidiu, Balogh Andras
Technical University of Cluj-Napoca
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 28 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura muzicală naţională românească în prima jumătate a secolului al XX-lea
Dobre-Ioniță Raluca
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of creating a Romanian-English term base
Impre Attila12
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea latină a limbii române în concepția unor cărturari
Botnari Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului
Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Difficulties of translation from Korean to English (and not only)
Sanduleac Veronica
Free International University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farben und sprache: Rumänische und Deutsche farbbezeichnungen aus kontrastiver perspektive
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-философские исследования в Республике Молдова
Bobână Gheorghe
Filosofia și perspectiva umană:
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității
Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Românismul unui cărturar moldovean din secolul al XIX-lea – Manolachi Drăghici
Eremia Ion
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительный анализ восточнороманских лексических заимствований говора булаештских украинцев и надпрутско-буковинских: параллели и отличия
Romanciuc Alexei
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbile moderne: surse de neologizare a limbii române
Mincu Eugenia, Macovei Dorina
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grafica de carte pentru copii în contextul tradiţiei româneşti: repere istorice
Kravcenko Vladimir
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Increasing the Efectiveness of the Romanian Wordnet in NLP Applications
BarbuMititelu Verginica
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariţia primului Dicţionar asociativ în spaţiul limbii române la Biblioteca Ştiinţifică USARB
Luchianciuc Natalia
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(51-52) / 2018 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A brief overview of the Manner-of-motion verbs in “The Gruffalo” and in its romanian translation
Bodean-Vozian Olesea
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 12 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea evenimentelor de mişcare cauzată în engleză şi română
Bodean-Vozian Olesea
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La neutralisation dans la traduction de l’idiolecte proustien. Les cuirs de Françoise
Lungu Gavril Anca
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le français et les langues romanes - influences linguistiques et culturelles
Bikic-Caric Gorana
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate
Corlăteanu Nicolae
Limba Română
Nr. 3-4(281-282) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 50