IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "selfknowledge"
Construcția socială și etica personalității cadrului didactic: conceptul de sine, autocunoașterea, autoactualizarea și autoeficiența
Cuzneţov Larisa
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theater discourse from the perspective of pragmatic philosophy
Ghilaş Ana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2