IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "educaţie extraşcolară"

Approaching non-formal education from the perspective of competences

Ţurcanu Carolina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamentals of curriculum for extracurricular education and learning

Guţu Vladimir, Şevciuc Maia, Ţurcanu Carolina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice

Cotoviţcaia Daniela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate

Cotoviţcaia Daniela1, Pogolşa Lilia2
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul activităţilor extrașcolare asupra dezvoltării personalităţii elevilor din clasele primare

Vrabie Silvia
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5