IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(136) pentru cuvîntul-cheie "national security"

State security as a social value defended by penal law

Pavliuc Ghenadie
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte de amplificare a colaborării Republicii Moldova cu actorii internaţionali în consolidarea securităţii naţionale

Căldare Gheorghe
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul terorismului – obiect şi factor al colaborării internaţionale a serviciilor speciale, reflecţii pentru Republica Moldova

Busuncian Tatiana
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angajamentele serviciului de informaţii şi securitate al Republicii Moldova în prevenirea şi contracararea terorismului

Bencheci Marcel1, Pîrţac Grigore2, Hîrbu-Bencheci Diana3
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
State University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa managementului riscului în securitatea informaţională a Republicii Moldova
Barbăroş Ecaterina1, Nazar Nadejda2
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calitativă a sistemului de securitate a informaţiilor din Republica Moldova în perioada de criză economică
Barbăroş Ecaterina, Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legiunea străină din Franța. Analiza prin prisma activității de mercenariat

Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Companiile militare private ca factor generator al evoluării activității de mercenariat

Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea mercenarilor ca generator de riscuri pentru securitatea națională a Republicii Moldova

Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education and university research as a factor for improving national security

Jomir Eudochia, Belostecinic Grigore
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vulnerabilities of the economic security of the Republic of Moldova

Barbăneagră Oxana
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul actual terorist, apariția și evoluția

Prodan Svetlana
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apărarea și securitatea naționala оn paradigma integrării Republicii Moldova în structurile europene

Goncear Claudia
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financial dimension of economic security of the state in conditions of globalization as a prerequisite for economic growth

Komorowski Piotr
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile și oportunitățile geopolitice ale securității naționale a Republicii Moldova în contextul necesității intensificării relațiilor de cooperare cu organizația tratatului Atlanticului de Nord

Ungureanu Veaceslav
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate

Ţîbuleac Ştefan
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovațiile ca element a securității naționale

Andreeva Tatiana1, Grosu Evghenii2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția securității economice in contextul securității europene

Perederco Vasile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia – pilon sigur al securităţii umane

Curoş Liudmila
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 136