IBN
    

    
  


    
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 59 Unique visitors: 39

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(89) pentru cuvîntul-cheie "educaţie"

Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior

Rojco Anatolii, Garbuz Veronica
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul educațional – factor de formare a prescolarului ca subiect valorizator

Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa internaţională in domeniul sistemului educaţional secundar profesional
Taragan Raisa
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica internaţională a relaţiilor de cercetare în colaborare între universităţi şi industrie
Vicol Snejana, Sedleţchi Nicolae, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea şi analiza experienţei internaţionale privind educaţia –componentă a economiei bazate pe cunoaştere
Vicol Snejana, Sedleţchi Nicolae, Şuşu-Ţurcan Aurelia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi perspective in formarea şi educarea studentului in calitate de viitor profesor de muzică şi dirijor de cor
Guţanu Luminiţa
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stages of school managers’ professional development
Hbos Farhan
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suicide ideation among youth
Dahamshe Nagah
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leading the process of change in education
Halfon-Hen Dalia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul abuziv de alcool – o deprindere nocivă printre adolescenţi şi tineri
Volcovschi Olga, Palanciuc Mihail
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţământul preuniversitar
Hadîrcă Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele colaborative google în educaţie
Popovici Ilona
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blog-ul – instrument educațional
Popovici Ilona
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza strategiei Uniunii Europene privind educația și pregătirea vocațională
Anghelache Constantin, Pârţachi Ion, Anghel Mădălina-Gabriela
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecte social-economice ale investiţiilor în educaţie
Ulian Galina
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ-juridic de funcţionare a sistemului educaţional din Republica Moldova, abordat prin prisma potenţialului economic
Bucos Tatiana
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea unei societăți bazate pe cunoștințe: forme noi de instruire
Mocanu Angela
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte istorice şi socio-politice ale stratificării societăţii în Republica Moldova
Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 89