IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(300) pentru cuvîntul-cheie "teacher"
The intercultural competence: an integral part of the teaching-learning process
Duhlicher Olga
Ministry of Education, Culture and Research
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Comm. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acordeonului în formarea specialistului: abordări metodice specifice
Ciobu Corin
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării continue a cadrelor didactice
Guțu Andrei
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evaluare cu ajutorul instrumentelor tic
Nica Iuliana Amalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспериментальная площадка как фактор повышения профессиональной компетентности педагогов
Feodorova Svetlana
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный образ художника-педагога в дошкольном образовательном учреждении
Ușaridze E.
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Хетагурова, Владикавказ
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности саморегуляции педагога
Covaliova Elena1, Gaidarji Natalia2
1 Комратский государственный университет,
2 Аграрно-технический колледж с.Светлый
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профессиональная ментальность современного педагога: проблема изменчивости
Iakovleva E., Verjibok G.
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности саморегуляции педагога
Gaidarji Natalia1, Covaliova Elena2
1 Аграрно-технический колледж с.Светлый,
2 Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A study on the motricity level of students who play the romanian game oina in secondary school
Gălățeanu Ioan Sorin
State University of Physical Education and Sport
ACROSS
Nr. 5(4) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model al competenței manageriale în pedagogie. Competența managerială de bază – învățarea organizațională
Bundă Carmen
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a competenței matematice a viitorilor învățători de clasele primare
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței profesionale a cadrului didactic
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepția privind elevii dotați la matematică și pregătirea lor pentru concursuri și olimpiade
Teleucă Marcel12, Jelescu Petru3
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов
Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare
Şchiopu Constantin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика и организация выполнения учащимися исследовательских проектов по физике
Davidenco Andrei12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль учителя в организации деятельности учащихся при выполнении ими творческих проектов
Davidenko Pavel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies of forming learning motivation for elementary school students
Darawsha Ahlam
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 300