IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "‘Candidatus phytoplasma solani’"

Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor

Bahşiev Aighiuni, Zamorzaeva Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lack of stolbur transmission by seeds in some moldavian tomato and pepper varieties

Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QPCR detection and quantification of ‘Candidatus phytoplasma solani’ in tomato with primers targeting CPN60 gene

Mitina Irina, Bahşiev Aighiuni, Mitin Valentin, Zamorzaeva Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3