IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(193) pentru cuvîntul-cheie "învăţare"
Practici privind motivarea elevilor în procesul de predare–învățare–evaluare la matematică
Olednic Tatiana
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia
Vasilache Ala
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind proiectarea temelor cross-curriculare în învățământul general
Franţuzan Ludmila
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele psihopedagogice ale învățării matematicii și formarea limbajului matematic la elevii din clasele primare
Timofte Anca Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente interactive de evaluare la limba română în ciclul primar
Marin Alina Marilena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea pedagogică și formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiențe de valorificare a învățării transformative în școala superioară modernă
Repeșco Gabriela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea transformativă - resursă valorică pentru exersarea gândirii independente a formabililor
Repeșco Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS)
Branişte Ludmila
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar
Gheorghe Elena Cristina, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare
Gheorghiţă Margareta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-91. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori și modalități de asigurare a motivației pentru învățare
Mogonea Florentina, Mogonea Florentin-Remus
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii metacognitive
Gherghişan Mariana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondements psycholinguistiques du développement de la compétence communicative en langue etrangère
Ciorba-Lașcu Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ
Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivismul și posibilitățile de modernizare a metodologiei instruirii în învățământul superior
Frăsineanu Ecaterina Sarah, Ilie Vali
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of learning dominants in elementar versus junior high school pupils
Jaramna Raid
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică
Placinta Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studentul modern versus activitatea de învațare
Laşcu Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul competențelor digitale și a metodelor active în predarea Matematicii
Bordan Valentina1, Bordan Valeriu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-98. Vizualizări-1338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 193