IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "instrumente TIC"

Dezvoltarea gândirii critice în cadrul orelor de Științe prin aplicarea infrastructurii digitale

Cibotari Snejana
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul TIC asupra învățământului în societatea cunoașterii

Lozovanu Ecaterina
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația viitorului și provocările noilor tehnologii informaționale

Bîrlea Svetlana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumentele TIC și eficiența lor în procesul didactic în școală

Gasnaş Ala, Globa Angela, Pavel Maria, Pavel Dorin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea spațiilor de învățare prin aplicarea metodologiei Design Thinking

Iliev Mihail
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calităţii formării iniţiale a profesorilor de informatică prin integrarea TIC în procesul didactic

Globa Angela, Gasnaş Ala
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The development of students' skills in the field of ict through the implementation of interactive tools in the teaching-learning-evaluation process in the it discipline

Borș Olga
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumente digitale utilizate în cadrul învățământului online la lecțiile de Geografie

Motruc Ala1, Puţuntică Anatolie2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studii cu referire la competențe digitale ale cadrelor didactice din invăţământul general

Paiu Mihai, Cracan Veronica
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9