IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "профессиональная подготовка"
On the problem of formation and development of creativity of the future teacher in the conditions of digital transformation
Morozov Alexandr
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие мотивации у студентов среднего профессионального образования в процессе изучения математики
Detcova Ana
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training of future music teachers in elementary schools based on an integrated use of multimedia training tools
Gavrilova Lyudmila
Donbass State Pedagogical University
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка квалифицированного рабочего в контексте информационного общества
Gradinari Oxana
Профессиональная школа №4, г. Бельцы
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отдельные аспекты совершенствования профессиональной подготовки государственных служащих в Украине
Kornuta Liudmila
Национальный университет „Одесская юридическая Академия“
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(24) / 2017 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности подготовки полицейских в Украине и ФРГ: сравнительное исследование
Volkov Iurii
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные вопросы профессиональной подготовки курсантов Академии МВД Республики Таджикистан: педагогический аспект
Aslamov B., Samiizoda B.
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников ПДН МВД РФ
Kazakova T.
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативно-правовые основы профессиональной подготовки полицейских в Украине
Şveţ Dmitrii
Харьковский национальный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(317) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 2 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности психологических барьеров у студентов-психологов в процессе их профессиональной подготовки
Emelianova Larisa
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профессиональная подготовка будущих учителей музыки в начальной школе на основе комплексного использования мультимедийных учебных средств
Gavrilova Lyudmila
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сущность профессиональной подготовки рабочих в Украине
Bilous Svetlana
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(264) / 2013 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объективная реальность интеграции теории и практики в системе профессиональной подготовки в контексте социальной сплоченности
Șeremet Maria, Suprun Daria
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нравственные ценности будущих учителей как основа формирования общей и этнической культуры
Panco Tatiana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие креативности личности будущих социальных работников в процессе их профессиональной подготовки в университете
Dvornicova Elena, Zarubina Iulia, Coșeleva Anna
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка будущих воспитателей детей дошкольного возраста к организации образовательного процесса в условиях высшей школы
Proseniuk Angela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика построения прогноза формирования методической компетентности будущих учителей гуманитарных дисциплин
Kneajeva I.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование альтернативных форм оценивания педагогических знаний в профессиональной подготовке будущих воспитателей к инновационной деятельности
Kudreavţeva E.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка будущих педагогов к продуктивному общению с детьми
Kneajeva I.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Творчество в системе высшего профессионального образования
Listopad A.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38