IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(453) pentru cuvîntul-cheie "comunicare"
Culoarea – forme de exprimare, comunicare și promovare
Doncean Marilena
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea predării limbii engleze prin metode active şi interactive de instruire
Bondarenco Angela
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-1135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul inteligenței emoționale asupra aptitudinilor de comunicare ale managerilor grupelor de copiii din instituțiile preşcolare
Antoci Diana1, Abreja Stela12
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării competenței de comunicare asertivă la manageri
Nataluha Oxana, Bîrsan Elena
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorități actuale privind comunicarea asertivă în mediul educațional
Bîrsan Elena
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea competenței de ascultare activă la elevi
Codreanu Florina12, Marin Mariana3
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea - loc central la nivelul procesului de management din cadrul instituțiilor de învățământ
Calestru Angela
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițional și modern în studiul limbii române în clasele primare
Popa Florentina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de comunicare
Petcu Tatiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea cadrului didactic, cheia succesului în universul relațional al clasei de elevi
Cornea Luminița-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul-metodă de comunicare transdisciplinară despre valorile naționale tradiționale
Apreotesei Maria Diana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul rețelelor de socializare asupra limbajului elevilor în viziunea cadrelor didactice
Dolinschi Cristina12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția de limbă nematernă. comunicarea în limba română fără bariere și atitudini preconcepute
Mincu Eugenia
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a creativității la elevii treptei primare de învățământ pentru dezvoltarea competenței lectorale și a scrierii
Gavriluț Monalisa - Laura
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale creării mediului de dezvoltare a elevilor capabili de performanțe înalte la matematică
Teleucă Marcel, Sali Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancing creative writing abilities in a foreign language learning process
Munteanu Svetlana, Tolico Doina
Lyceum of creativity and invention “Prometeu-Prim”
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul funcțional al parteneriatului educațional contemporan
Antoci Diana, Andrasciuc Birtok Vasilica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patternul educațional al dezvoltării competențelor de comunicare ale elevilor (educația fizică)
Florea Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersuri experimentale pentru identificarea dinamicii dezvoltării competenței de comunicare digitală prin tehnologii CLOUD
Popovici Ilona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inteligenței emoționale – factor de eficientizare a procesului instructiv-educativ la nivel de instituție școlară
Cojocaru Victoria1, Doagă Nadejda2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 453