IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(337) pentru cuvîntul-cheie "competenţă"
Calitatea în educație - strategii de eficientizare a managementului educațional în instituțiile preuniversitare
Moga Ecaterina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности повышения качества преподавания математических дисциплин на экономических специальностях
Covricova Raisa
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические основы формирования профессональной компетентности студентов
Ianioglo Maria
Комратский государственный университет
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării competenței de comunicare asertivă la manageri
Nataluha Oxana, Bîrsan Elena
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea în baza proiectului ca metodă eficientă de formare a competenței de utilizare inofensivă a compuşilor chimici în procese biologice cu importanţă vitală
Proca Agnesea12, Coropceanu Eduard2
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea competenței de ascultare activă la elevi
Codreanu Florina12, Marin Mariana3
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a creativității la elevii treptei primare de învățământ pentru dezvoltarea competenței lectorale și a scrierii
Gavriluț Monalisa - Laura
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare
Globa Angela, Bagrin Diana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise pentru formarea la elevii-liceeni a competenței de realizare a experiențelor în științele umanistice
Cernei Andriana12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersuri experimentale pentru identificarea dinamicii dezvoltării competenței de comunicare digitală prin tehnologii CLOUD
Popovici Ilona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței profesionale a cadrului didactic
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea bazată pe competențe în învățământul general
Golubiţchi Silvia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe transversale în învățământul profesional și tehnic
Marcoci Dima Andreea, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii
Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de competență matematică
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-196. Vizualizări-2205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aspectele teoretice ale dezvoltării competenței de comunicare
Braicov Andrei, Popovici Ilona
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-72. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 337