IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "контроль"

Интеграция процедур бенчмаркинга и контроля энергоэффективности в системе энергоменеджмента предприятия коммунального водоснабжения

Давыденко Л., Давыденко Нина
Energetica Moldovei
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контрольні повноваження Рахункової палати в умовах децентралізації бюджетної системи: український досвід та міжнародні стандарти

Воротіна Наталія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(34) / 2018 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контроль за рекламною діяльністю: деякі колізії в правовому регулюванні

Левченко Анастасія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4-2(32) / 2018 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щодо проблеми правомірності контролю роботодавця за виконанням працівниками трудових обов’язків

Ганжело Вікторія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3-2(31) / 2018 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие и виды административно-правовых средств регулирования трудовой миграции

Савчук Оксана
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-1(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особливості конституційно-правового регулювання статусу комісій Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

Zozulea Alexandr
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-1(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поняття й види валютних цінностей

Фещук Віктор
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-2(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контрольно-наглядова діяльність у сфері управління охороною праці в Україні
Дараганова Ніна
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(26) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функціональна характеристика інституту контрасигнування
Колисенко Анастасія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(24) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правозастосовна діяльність суб’єктів державної владиу сфері антимонопольного регулювання
Korotun O.
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(23) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридична сутність підготовчого провадження у кримінальному процесі України
Тахтаров Микола
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(19) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особливості контролю за станом земель запасу в Україні
Рибалка Кристина
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(19) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перелік чинників, що визначають ефективність публічного адміністрування лотерейної сфери
Лыськов Максим
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/2(18) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цивільний позов прокурора на досудовому провадженні та його місце в єдиному реєстрі досудових розслідувань
Столітній Антон
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4/2(14) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прокурорський нагляд: історія, сучасність, перспектива
Столітній Антон
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3/2(13) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм координации деятельности субъектов ювенальной политики в Украине
Опацкий Р.
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(11) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направления усовершенствования видов и форм надзора в государстве
Мурза Виталий
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документальный финансовый контроль как форма противодействия экономической преступности

Попова Лилия
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(317) / 2018 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контроль и надзор за административно- юрисдикционной деятельностью правоохранительных органов
Шоптенко Светлана
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(310) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование государственного надзора и контроля в сфере соблюдения требований по оформлению работников
Дворник Сергей
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(310) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52