IBN
  



  













    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "anthroponym"
Nume proprii cu pace
Răileanu Viorica
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Croatian Masculine Proper Names of Latin Origin and Their Equivalents of Croatian Origin
Petkova Gergana1, Ivanova Vanya2
1 Medical University of Plovdiv,
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polish Proper Names Derived from a Latin Mythological Name
Petkova Gergana1, Ivanova Vanya2
1 Medical University of Plovdiv,
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czech Male Proper Names with Latin Origin
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovenian Masculine Proper Names with Latin Origin
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slavonic Person Names, Derived from a Roman Agnomen
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
West-Slavonic (Polish, Czech, Slovakian) Male Proper Names, Derived from a Roman Mythological Name
Petkova Gergana
Medical University of Plovdiv
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 6 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe de modernizare a inventarului de nume tradițional.
Danu-Straistari Elena, Stratan Natalia
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația numelui propriu – eponimele medicale
Corobcean Doina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia numelor de familie derivate de la nume de ocupații
Răileanu Viorica
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni fotografici care au la bază antroponime
Ivanov Constantin
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea toponimelor: controverse de opinii, etimologii false
Eremia Anatol
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arealul onomastic Sângerei.Numele de familie: originea,structura derivaţională,semnificaţia (III)
Eremia Anatol
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etimologii onomastice şi etnonimice
Gabinschi Marc
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii antroponimice privind unele funcţii dregătoreşti
Răileanu Viorica
Numele şi numirea
Ediţia I. 2011. Baia Mare; Romania. ISBN 978-606-543-176-8.
Disponibil online 22 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Am numit cu nume drag…”. Repere onomastice pentru învăţămîntul istoric preuniversitar
Andrieş-Tabac Silviu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phraseologismen mit onymischen Komponenten als Kulturzeichen
Bulgacova Irina
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivate verbale de la antroponime
Răileanu Viorica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suffixes grecs dans la structure des noms de famille dans la République de Moldavie
Răileanu Viorica
L’Institut de Philologie de l’Académie des Sciences de Moldavie
Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL)
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 2065-7161 /ISSNe 2247-7330
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фразеологизмы библейского происхождения
Sîrbu Lilia
Славянские чтения
Nr. 16-17(22-23) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20