IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "faith"
The city of halmyris, the basilica, the martyricon and its martyrs
Mocanu Petre
Moldova State University
Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie
Nr. / 2011 / ISSN 1224-5704 /ISSNe 2393-3682
Disponibil online 26 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temptation of knowledge and making of values and identity: European context
Şorodoc Oana Gabriela
Moldova State University
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Hist. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea terminologiei religioase în limbile română și engleză
Chitii Tatiana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования национальной идентичности: религиозный фактор
Kurbaciova Olga
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 30 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței
Miron Marina1, Miron Viorel2
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila
Şimanschi Ludmila
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul Aglaia a vădănii de Emilia Plugaru – elogiu adus femeilor basarabene
Străjescu Natalia
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 22 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul religios în contextul fluxurilor turistici internaționale
Doțenco Eleonora, Șevcenco Violeta
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.3. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-07-8.
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категории человеческого бытия в контексте новой социальной реальности (социально-философский дискурс)
Nadoliskaia Victoria
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение проблем взаимодействия науки и религии в вузовском курсе философии (на примере творчества Русских Религиозных Мыслителей)
Belkin Alexey1, Gutsu V.2, Kontorovich S.1
1 N. P. Ogarev's Mordovia State University,
2 Institute of International Relations of Moldova
Integration of Education
Nr. 1(20) / 2016 / ISSN 1991-9468 /ISSNe 2308-1058
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica
Ciocanu-Cotorobai Maria
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Limba Română” – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut
Coşeriu Eugeniu
Limba Română
Nr. 3-4(281-282) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devenirea eului interior în spaţiul detenţiei. Soljeniţîn, Steinhardt, Müller (IV)
Caraman Viorica-Ela
Limba Română
Nr. 1-2(267-268) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai Eminescu
Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente interculturale în opera lui George Coșbuc
Vasilenco Tatiana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori fundamentali în formarea viziunii artistice – corelări și premise
Ursachi Rodica
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-1589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul liric al poetului Bogdan I. Pascu
Baraga Victoria
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia lui Blaise Pascal –  argumentul cunoașterii condiției umane de ieri și de astăzi
Taraburca Emilia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul psihoemoțional al educației moral-religioase în cadrul familiei, școlii și bisericii
Cojocaru Aurelia, Braşoveanu Rodion
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Духовное направление поэзии приднестровского региона
Litvin Olga
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Славянские чтения
Nr. 18(24) / 2021 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20