IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "învăţător"
Modelul pedagogic de formare a competenței matematice a viitorilor învățători de clasele primare
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul de consilier al învățătorului în cadrul disciplinei dezvoltare personală
Globu Nelea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile procesului de formare a competenței matematice la viitorii învățători ai claselor primare
Hajdeu Mihaela, Bordan Valeriu
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecție despre metacogniție
Gheorghe Elena Cristina, Silistraru Nicolae
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea motivaţiei învăţării şcolare a elevului de vîrstă şcolară mică
Zaharco Iulia
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.2. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-078-4.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-103. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici psihologice ale personalităţii din sistemul educational
Tarnovschi Ana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образ учителя в классической и современной литературе
Arikova-Bodleva Tatiana
Теоретический Лицей Твардица, Тараклийский район
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația comunicării orale la elevii de vârstă școlară mică
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii moderne în educație
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-583-0.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul și structura competenței matematice a învățătorului de clase primare
Hajdeu Mihaela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici psihologice ale motivaţiei cadrelor didactice
Tarnovschi Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-63. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul climatului educațional vis-a-vis relația învățător-elev
Clichici Veronica
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13