IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "property"

Cadastrul general in Romania

Greşiţă Constantin-Irinel1, Huţanu Cristian2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contabilitatea existenţei şi mişcării terenurilor aflate la bilanţul întreprinderii

Chişlaru Angela
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politicile agricole şi destinul ţăranului din Republica Moldova

Certan Ion1, Certan Simion2
1 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,
2 State University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Децентрализация имущества и полномочии – конституционный принцип публичного управление

Sosna Alexandru1, Mihalaş Victoria2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Европейский Университет Молдовы
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea conceptualizării principiilor de aplicare a instituției proprietății pentru obiectele de mediu

Gladchi Mircea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza particularităților evaluări prejudiciului ecologic adus persoanei și bunurilor sale

Ardelean Grigore
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аренда, как форма экономических взаимоотношений в сельском хозяйстве

Cara Maria
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la garanțiile asigurării dreptului de proprietate în procesul penal

Ababei Eduard
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правовое регулирование законного режима имущества супругов в Республике Молдова

Gheorghiţă Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilurile comunicării

Sasu Svetlana
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fеnоmеnul răspundеrii juridicе pаtrimоniаlе în cоntеxtul cеrcеtării juridicе

Stahi Tatiana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examinarea condiţiilor de întreţinere pe viaţă la înstrăinarea bunurilor

Talambuţa Angela
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О необходимости изменения отдельных норм исполнительного кодекса Республики Молдова

Sosna Alexandru
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipurile proprietatii in legislatia Republicii Moldova

Loghinescu Petru
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parental involvement

Ayeda Amasha Abu Jabal
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armonizarea mecanismului de monitorizare financiară a întreprinderilor la principiile europene

Ursu Veronica
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele particularităţi ale contabilităţii şi analizei performanţelor privind rezultatele financiare

Cojocari Ala, Samson Ina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realităţi evolutive ale activităţii investiţionale internaţionale

Gherman Olimpiu
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice ale dezvoltării expresivității vorbirii

Iana Tatiana-Irina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factors identification influencing compensation size in case of property expropriation for public utility

Leșan Anna
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(1) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54