| Instrument Bibliometric National
    

    
  


    
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "evaluare"
Discrepanțele procesului de formare a reprezentărilor geometrice la nivelul treptei prescolare și primare de învățământ
Pavlenco-Pidleac Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea politicilor publice - instrument de  stabilire a unui management public eficient

Prisacari Maria
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii
Popovici Angela
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale
Băncilă Natalia, Ganea Victoria, Mărgineanu Aureliu
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la evaluarea fondului comercial
Bucur Vasile
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii critice în lecţiile de limbă străină
Andronic Valentina
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedure of assigning the interns at work in Israel
Ganem Musa-Abu
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa şi riscul – criterii esenţiale în selectarea surselor de finanţare a investiţiilor
Şestacovscaia Angela
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul contabil al veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale
Nederiţa Alexandru, Popovici Angela
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Cotelnic Ala
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
Cojocaru Igor
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea etapelor şi a criteriilor de selectare a proiectului investiţional optim pentru afacerile mici
Oglindă Lilia
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea online a cunoştinţelor: Aspecte psiho-pedagogice, metodologice şi practice
Paladi Aliona, Croitor Ludmila, Paladi Florentin
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(17-18) / 2007 / ISSN 1810-6498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consacrarea diferitor tipuri de prejudicii ecologice prin prisma specificității ce le caracterizează
Ardelean Grigore
Legea şi Viaţa
Nr. 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia activităţii descărcărilor parţiale ca mijloc pentru evaluarea stării înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice de mare putere
Dumitrescu Sorin-Adrian
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(31) / 2016 / ISSN 1857-0070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții facultății de psihologie
Covaci Mihai, Jelescu Petru
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(46) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancheta de evaluare a intereselor electorale a adolescenţilor (aeiea) și validarea ei
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi diagnosticul tulburării de deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD)
Ciobanu Adriana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calităţii lecţiei
Crudu Valentin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46