IBN
    
    
  


    
Close
Hits: 117 Unique visitors: 96

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(69) pentru cuvîntul-cheie "evaluare"

Dinamica și evaluarea stocurilor de producție la întreprinderile lactate din Republica Moldova

Oleiniuc Maria
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul crizelor la nivel macroeconomic

Vanghele Cristian
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației

Călcîi Gheorghe
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova

Cuciureanu Gheorghe
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie

Nedbaliuc Rodica, Nedbaliuc Boris, Chiriţa Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discrepanțele procesului de formare a reprezentărilor geometrice la nivelul treptei prescolare și primare de învățământ
Pavlenco-Pidleac Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul agenției servicii publice în îmbunătăţirea mediului de afaceri din Republica Moldova

Carpovici Grigore
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea politicilor publice - instrument de  stabilire a unui management public eficient

Prisacari Maria
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijloace pragmatice de redare a emoțiilor în textele Beletristice

Oglindă Emilia
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIII / 2010 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii
Popovici Angela
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale
Băncilă Natalia, Ganea Victoria, Mărgineanu Aureliu
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la evaluarea fondului comercial
Bucur Vasile
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii critice în lecţiile de limbă străină
Andronic Valentina
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedure of assigning the interns at work in Israel
Ganem Musa-Abu
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reguli şi tehnici privind recunoaşterea şi evaluarea datoriilor în contabilitate şi implicaţiile fiscale

Zlatina Natalia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(5) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme aferente evaluării iniţiale şi ulterioare a stocurilor

Nederiţa Alexandru, Popovici Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(5) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de evaluare a studenţilor la fizică

Chistol Vitalie, Tronciu Vasile
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(8) / 2006 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza şi evaluarea capacităţii economice şi financiare a întreprinderii

Nastase Gabriel
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 69