IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(74) pentru cuvîntul-cheie "evaluare"

Dinamica și evaluarea stocurilor de producție la întreprinderile lactate din Republica Moldova

Oleiniuc Maria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul crizelor la nivel macroeconomic

Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației

Călcîi Gheorghe
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova

Cuciureanu Gheorghe
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sugestii de evaluare a competențelor

Vascan Teodora
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie

Nedbaliuc Rodica, Nedbaliuc Boris, Chiriţa Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discrepanțele procesului de formare a reprezentărilor geometrice la nivelul treptei prescolare și primare de învățământ
Pavlenco-Pidleac Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul agenției servicii publice în îmbunătăţirea mediului de afaceri din Republica Moldova

Carpovici Grigore
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea politicilor publice - instrument de  stabilire a unui management public eficient

Prisacari Maria
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referențialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici
Varzari Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijloace pragmatice de redare a emoțiilor în textele Beletristice

Oglindă Emilia
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii
Popovici Angela
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale
Băncilă Natalia, Ganea Victoria, Mărgineanu Aureliu
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la evaluarea fondului comercial
Bucur Vasile
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii critice în lecţiile de limbă străină
Andronic Valentina
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedure of assigning the interns at work in Israel
Ganem Musa-Abu
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reguli şi tehnici privind recunoaşterea şi evaluarea datoriilor în contabilitate şi implicaţiile fiscale

Zlatina Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de evaluare a studenţilor la fizică

Chistol Vitalie, Tronciu Vasile
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme aferente evaluării iniţiale şi ulterioare a stocurilor

Nederiţa Alexandru, Popovici Angela
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 74