IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(344) pentru cuvîntul-cheie "evaluare"

Dinamica și evaluarea stocurilor de producție la întreprinderile lactate din Republica Moldova

Oleiniuc Maria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-60. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii

Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-1203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul crizelor la nivel macroeconomic

Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-1304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanismele sociale ale reproducerii stratificării populației

Călcâi Gheorghe
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova

Cuciureanu Gheorghe12
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-1766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifying ESP course goals and their enabling objectives

Pleşca (Ciudin) Galina
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte metodologico-aplicative ale contabilității rezultatului din tranziția la noile SNC

Nederiţa Alexandru
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eșantionarea în auditul financiar

Bulat Inga
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte problematice privind evaluarea contabilă a imobilizărilor corporale

Popovici Mihai
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări naționale și internaționale privind definirea, componența și evaluarea stocurilor

Vîrtosu Artur
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convergențe și divergențe dintre contabilitatea românească actuală și IFRS

Istrate Costel1, Crușitu Mihaiela2
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesul de evaluare cu ajutorul instrumentelor tic

Nica Iuliana Amalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumente interactive de evaluare la limba română în ciclul primar

Marin Alina Marilena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea softurilor educaționale în evaluarea elevilor

Ifrim Constantin-Cătălin
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea pedagogică și formarea de competențe

Iarovoi Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode şi procedee de evaluare la limba şi literatura română

Bărbulescu Petria-Steluța
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiențe de valorificare a învățării transformative în școala superioară modernă

Repeșco Gabriela
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor

Botnari Valentina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul și metodologia evaluării performanțelor în dansul sportiv

Varnacova Eleonora, Guţu Zoia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea competenței textuale la elevii din învățământul primar

Midrigan Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 344