IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "Divizare"
Impact social și economic la stabilirea cotelor pe proprietatea imobiliară în cadrul expertizei tehnico-economice
Paladi Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact social și economic la stabilirea cotelor pe proprietatea imobiliară în cadrul expertizei tehnico-economice
Paladi Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea măsurilor speciale de investigaţi
Jitariuc Vitalie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauze și condiții de reorganizare a societăților comerciale
Lupaşco Vera12
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea bunului imobil prin divizare amplasat în municipiul Chișinău
Afanasiev Natalia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-42. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5