IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "cognitive"
Avantajele aplicării principiilor pedagogiei critice în contextul lecțiilor de vioară
Cuculschi Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul educaţiei permanente în dezvoltarea personalităţii
Golubiţchi Silvia, Danu Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea și implementarea metodelor active de predare pentru a dezvolta competențele și abilitățile profesionale ale studenților
Vîșcu Irina
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – factor de influenţă în schimbarea comportamentului
Borcoman Raisa, Jorovlea Elvira
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-88. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia comportamentală și provocarile previzionarii
Frunze Oleg
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tourism development in the mediterranean area
Roşca Petru, Nabolsi Airin
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi direcții în pregătirea funcționarilor publici cu statut special în cadrul MAI
Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi direcții în pregătirea funcționarilor publici cu statut special în cadrul MAI
Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Художественная криминография в балладе тараса шевченко «Утопленная»..
Grigorieva Elena
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Legea şi Viaţa
Nr. 8-9(344-345) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы определения социальных компетенций
Palic Oxana
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea componentelor cognitivă, comportamentală și morală ale inteligenței sociale la școlarul mic
Rusnac Svetlana, Guțul Aliona
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The survey of psychological characteristics of elite cyclists of Iran
Shamounian Edgar, Kamkarz Kambiy, Tojarz Farshad, Karimenzhad Naghmeh, Gholmshahi Najmeh, Gholamshahi Narges
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-2169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О теории метафоричности современной английской юридической терминологии
Gherciu Elena
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa procesului educaţional: o comuniune cognitivă şi constructivă a profesorului cu elevii
Botgros Ion
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticarea și modelarea relațiilor elevilor cu natura
Rotari Natalia
Interuniversitaria
Ediția 14. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-234-4..
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea interactivă
Gherghişan Mariana
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice specifice programelor de educație timpurie
Baraliuc Nadejda
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An overview of current learning strategies from ESP perspective
Coșulean Liliana
"Alecu Russo" State University of Balti
Quality teaching for future
2023. Bălți. ISBN 978-9975-3596-2-7.
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimating of the Shadow Economics Scale in IT.
Ohrimenco Serghei, Bortă Grigorii
Academy of Economic Studies of Moldova
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma teoriilor de învăţare
Şchiopu Lucia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-120. Vizualizări-1664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24