IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "aptitudini"
Impactul educației muzicale în formarea valorilor cultural-artistice la elevi
Hîncu Ionela
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale
Teleucă Marcel1, Jelescu Petru2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aptitudinile comunicative și organizatorice la studenții cu profil pedagogic
Trofăilă Lidia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ofițerului de urmărire penală la cercetarea criminalistică a infracțiunilor
Gheorghiţă Mihai
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii reusitei scolare
Otomega Iulia-Mihaela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-205. Vizualizări-1386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele managementului instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului
Sava Lilia
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 3 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii orientate spre dezvoltarea gândirii algoritmice la elevi
Popovici-Bujor Violeta12
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blog-ul – instrument educațional
Popovici Ilona
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei de pronunţie la studenţi (viitorii profesori)
Babără Elena, Usatîi Larisa
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele profesorului în epoca digitalizării
Axentii Ioana Aurelia
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii aplicate în procesul de predare-receptare a literaturii și muzicii
Sângeap Nadia-Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocaţia ofiţerului de investigaţii în alegerea liniei de comportament privind efectuarea ASI în contextul actualelor reforme
Pareniuc Alexandru, Gulceac Nicolae
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oral communication in english: the workplace needs
Eremia Natalia
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilitățile socioprofesioanale ale profesorilor din învățământul special
Parascan Iulia-Andreea
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților socio-emoționale la profesorii logopezi
Parascan Iulia-Andreea
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea asincronică a personalităţii – problemă a copiilor supradotaţi
Briceag Silvia
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale
Mihai Iulia-Mihaela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-62. Vizualizări-1350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea psihologică a conducătorilor auto: sens şi necesitate
Buimestru Lilia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of physical development and motor skills in children aged 7 years-old
Ninicu Alina12, Munteanu Natalia1
2 State University of Physical Education and Sport
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice în dezvoltarea competențelor profesionale
Stamati Maria
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30