IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "identitate vocaţională"
Dezvoltarea identitӑţii vocaţionale – premisӑ a prevenirii dificultӑţilor de adaptare ȋn ȋnvӑţӑmȃntul liceal
Adăscăliţei Cristian
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of professional activity on vocational success
Zubenschi Mariana
Free International University of Moldova
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale
Mihai Iulia-Mihaela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-62. Vizualizări-1287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evaluare a identitӑţii vocaţionale la adolescenţi
Adăscăliţei Cristian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-75. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea identităţii vocaţionale – premisă-cheie în orientarea elevilor spre viitor
Adăscăliţei Cristian12
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-87. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5