IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "fidelitate"
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cojocaru Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preferințele passeriformelor în zona de ecoton și în ecosistemele adiacente de pădure și luncă.
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gelozia: conflict intrapersonal manifestat în relatiile interpersonale
Mihai Aurelia, Rusnac Svetlana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stimei de sine în rândul adolescenţilor. Proprietăţi psihometrice pentru Scala Rosenberg
Robu Viorel
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-528. Vizualizări-3560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screening -ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârst ă şcolar ă mijlocie. Date psihometrice pentru Children of Alcoholics Screening Test (CAST)
Driga Octavian12, Robu Viorel34
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-53. Vizualizări-1365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caragiale în spaţiul culturii ruse: interpretări critice şi evocări beletristice
Apetri Dumitru
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-3387-8-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări cognitive ale teoriei traducerii în cercetări moderne de traductologie
Chiscop Liviu
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți de traducere în limba română a romanului Laur de Evgheni Vodolazkin
Druţă Inga
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„a spune cam același lucru”: note pe marginea unei traduceri
Druţă Inga
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici și strategii de traducere în versiunile românești ale romanului Maestrul și Margareta de Mihail Bulgakov
Druţă Inga
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui I. L. Caragiale în arealul cultural est-slav: interpretări critice
Apetri Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validitatea și fidelitatea măsurării fenomenelor sociale: abordări teoretice
Oceretnîi Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea tranzacțiilor în cadrul programelor de fidelizare și loialitate ale clienților
Graur Anatol
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13