IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "învăţământ artistic"

Curriculum de bază – sistem de competențe pentru învățământul artistic

Cotoviţcaia Daniela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic
Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atitudinea faţă de fenomenul muzical în contextul relaţiei elev-profesor

Zglavoci Stela
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea artistică a formării interpretului pianist: de la origini la contemporanietate

Tetelea Margarita1, Cucer Veronica2
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni istorico-culturale în evoluția artei academice acordeonistice din Republica Moldova

Calmîş Dumitru
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice

Cotoviţcaia Daniela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum de bază – sistem de competenţe pentru învăţământul artistic

Cotoviţcaia Daniela12
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale
Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia proiectării și organizării activităților extra curriculare în învățământ artistic

Arbuz-Spatari Olimpiada
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 de ani de învățământ artistic superior în Republica Moldova

Melnic Victoria
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10