IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(61) pentru cuvîntul-cheie "proiect"

Conceptul de școală doctorală în contextul racordării cadrului normativ autohton la practicile europene

Gamurari Vitalie
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реализация проекта «Business pentru IT» в Комратском Государственном Университете

Sibova Oliga
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul proiectelor educaționale la nivelul învățământului preuniversitar

Nastasă Anca-Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie

Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea și diversificarea serviciilor Bibliotecii AAP prin implementarea proiectelor internaționale

Sobieski-Camerzan Rodica
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planificarea resurselor umane necesare și dezvoltarea capacităților în evaluarea impactului social al proiectelor și programelor în administrația publică

Toma Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie
Spînu Stela
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia implementării managementului de proiect în contextul dezvoltării economiei mondiale

Grossu Aliona
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura implementării proiectelor software aferente dezvoltării produselor bancare
Bunici Sergiu
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile cooperării dintre Republica Moldova şi principalele instituţii financiare internaţionale prin intermediul băncilor comerciale
Spînu Ana, Burlea Ecaterina
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-79. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leading the process of change in education
Halfon-Hen Dalia
Moldova Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(24) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 October, 2015. Descarcări-407. Vizualizări-1469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind strategia actuală de dezvoltare a proiectului “Gradina de trandafiri a Iulitei”

Țîrlea Mariana Rodica1, Bîrca Iulita2
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul tematic - strategie eficientă de predare-învățare

Autor Nou
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele eficientizării managementului de proiect în Republica Moldova

Grossu Aliona
Buletinul INCERCOM
Nr. 9 / 2017 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuția managementului de proiect la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova

Grossu Aliona
Buletinul INCERCOM
Nr. 7 / 2015 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia proiectelor STE(A)M în cadrul orelor de biologie în învățământul general

Placinta Daniela
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea conținuturilor din aria curriculară științe în formarea inițială a informaticienilor

Pavel Maria, Pavel Dorin
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activități bazate pe proiect în scopul dezvoltării sustenabile a mediului

Cojocaru Ecaterina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea impactului de mediu pentru proiecte de intervenție la scală mică finanțate de donatorii UE și SUA

Mărgineanu Elena
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învățarea prin proiecte în cadrul disciplinei dezvoltarea personală

Globu Nelea
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61