IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "typology"
Aspecte teoretice privind rolul controlului in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova
Antoci Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-56. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii ale evaluării politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia
Tomasella Paolo
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ’60 ai secolului al XX-lea
Platon Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipul de biserică din satele Pohoarna şi Cobâlnea, Şoldăneşti
Brihuneţ Manole
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica populației principalelor aglomerații urbane din Europa
Muntele Ionel12, Bănică Alexandru12
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolismul, tipologia și uzualitatea țesăturilor lucrate în centrele de artizanat din Moldova. Studiu preliminar
Condraticova Liliana1, Tocarciuc Alina2
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O clasificare internaţională a exploataţiilor agricole: repere conceptuale
Cimpoieş Dragoş12
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О некоторых критериях выделения диаспор в историографии
Cvilincova Elizaveta1, Sakovici Vasilii2
1 Институт культурного наследия,
2 Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderul și mulțimea: o abordare din perspectiva teoriei reprezentărilor sociale
Şleahtiţchi Mihail
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia comunicării în literatura de specialitate
Petcu Tatiana
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii ale agroturismului
Tacu Georgiana
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Классификация диаспор: научные и модернистские подходы
Autor Nou
Академия публичного управления
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения
2017. Chişinău. .
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii constructiv-decorative în arhitectura vernaculară din Moldova
Malcoci Vitalie
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția picturii figurative moldovenești în a doua jumătae a anilor 60
Platon Liliana
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni metadiscursive în proiectul „Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei la jumătate de secol de la înființare”. In honorem prof. univ., dr. I. H. Ciubotaru – 80
Colac Tudor
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of the functional part of the legal system as a criterion of typology of modern legal systems of the world
Nastasiak Irina
Ivan Franko National University of Lviv
Legea şi Viaţa
Nr. 3/3(327) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типология Родины
Cikaeva Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoriile dialogate: tipologie şi particularităţi
Cifor Lucia
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Alecsandri şi circulaţia versiunilor mioritice din Basarabia
Butnaru Tatiana
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54