IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "прогноз"
Методические подходы при построении краткосрочных прогнозов топливно-энергетических балансов
Bîcova Elena, Berzan Vladimir
Институт энергетики АНМ
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Искусственные нейроны сети для определения лояльности клиентов в компьютерной системе поддержки принятия решений
Trusevici Irina, Savenok Victoria
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Parmacli Dumitru, Todorici Tatiana, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea prognostică a copiilor daignosticați cu tumori intracerebrale asociate de hidrocefalie obstructive (rezultate proprii)
Leanca Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(76) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evolutive și de tratament în glomerulonefritele cronice.
Struță Alina1, Groppa Liliana1, Agachi Svetlana1, Sasu Dorian1, Răzlog Tatiana12, Rotaru Larisa21
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea parametrilor prognostici pentru mortalitate la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică după revascularizare coronariană
Lîsîi Dorin, Cazacu Janna, Bursacovschi Daniela, Dogot Marta, Draganiuc Ana, Mucovozov Victor, Jucovschi Constantin, Vataman Eleonora
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul modificărilor electrocardiografice la pacienții cu tahiaritmii ventriculare post-infarct.
Căldare Liliana12, David Lilia1, Cuzor Tatiana21, Diaconu Nadejda13
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognosticul pacienților cu tahiaritmii ventriculare tardive post-infarct
David Lilia, Cuzor Tatiana, Căldare Liliana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema mortalității cauzate de bolile netransmisibile pe plan global și în Republica Moldova.
Pisarenco Nadejda1, Condraţchi Diana2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCA-NSTE și NSTEMI – lupii în blană de oaie
Plugaru Ana, Ivanov Victoria, Popovici Mihail, Munteanu (Ivanov) Mihaela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele dezvoltării populațiilor unor specii de mamifere mici (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) în funcție de starea habitatului și schimbarea climei.
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Sîtnic Veaceslav, Savin Anatolie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы прогноза долговечности бетонов с промышленными отходами
Achimov A.1, Sorochin Dmitrii1, Elețchih Albina2
1 Институт научных исследований в строительстве «INCERCOM»,
2 Технический Университет Молдовы
Buletinul INCERCOM
Nr. 7 / 2015 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19
Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчеты прогнозных показателей производства продукции с применением графиков
Nicolaeva Nadejda, Terzi Cristina, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice la sugari cu afectarea hipoxic-ischemică perinatală a sistemului nervos central
Hadjiu Svetlana, Pădure G., Rusu Liuba, Martalog Ludmila, Railean Maria
Curierul Medical
Nr. 1(301) / 2008 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Микроклимат и его учет при разработке моделей и методов прогноза развития болезней и вредителей растений
Todiraş Vasile, Mangul Ilie, Stratu Viorica
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanian pre-university school population prognosis – decisional grounds for educational managers
Amariei Vasile
State University „Dimitrie Cantemir”
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of professional competencies training model and forecasting the needs of the national economy in specialists with higher economic studies
Ganea Victoria, Tirşu Valentina
Moldova State University
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы использования различных методов для измерения объема латентной виктимизации населения
Hristici Inna
Legea şi Viaţa
Nr. 5/3(269) / 2014 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 September, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19
Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30