IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(227) pentru cuvîntul-cheie "stress"
Sindromul burnout_boala profesionala a societatii contemporane
Lazariuc Cristina
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-83. Vizualizări-1313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discriminarea — factor determinant în analiza dreptului la muncă, comportamentul factorilor implicaţi privind deviant și urmările datorate factorilor psihosociali
Negrila Constantin12
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-69. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нутритивные подходы к поддержанию пищеварительно-транспортных функций тонкой кишки в саногенных лимитах при стрессе
Şeptiţchi Vladimir, Popanu Lilia, Ceban Larisa
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aminoacizii precursori ai monoaminelor şi acidul gama-aminobutiric (GABA) din plasma sanguină la şobolani în diferite condiţii de stres
Nevoia Angela
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование определения глутатиона как биомаркера стресса
Garaeva Olga
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115 ani ai noţiunii „inimă sportivă”: conflictul programelor de apărare ca sursă de patologie sau revendicare
Scripnic Vitalie1, Saulea Aurel1, Scripnic Corneliu1, Ciurilov Leonid2, Cobeţ Valeriu3, Moraru Ion3, Manolachi Victor4, Socolov Vasile5
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea strategiei de intervenție psihologică prin metode de relaxare în gestionarea nivelului perceput de stres la adolescenții sportivi în perioada precompetițională
Glavan Aurelia, Nicolescu Alexandra-Cristina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stările emoționale (depresie, anxietate și stres) și corelația cu viteza și respectarea regulilor în activitatea de conducere a automobilului
Vladu Anamaria Nicoleta
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni sociale și psihologice ale fenomenului migrației
Papuc-Pomană Viorica12, Bodrug-Lungu Valentina1
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea stresului la specialiștii contabili
Moraru Ina, Morari Ina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ипповенция и другие типы анималотерапии как средство снижения уровня стресса
Anţibor Ludmila, Nosova Tatiana
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретический анализ понятия эмоционального выгорания в современной отечественной психологии
Babaeva E., Taskina Irina
Горно-Алтайский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de identificare a factorilor ce influențează manifestarea comportamentului agresiv la conducă­torii auto în trafic
Haidu Felicia-Aurica
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea unor aspecte ale statusului fiziologic al elevilor și formarea competențelor de evaluare a stării fiziologice proprii în scopul promovării modului sănătos de viață
Coşcodan Diana, Moşanu-Şupac Lora
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing the communicative competence with the English class utilizing the interactive method Jeopardy! during the round-up lesson in the twelve-grade
Berger Matthew1, Tsirmpa Georgia2, Jelihovschii Sergiu3
3 Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-1462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
Moşanu-Şupac Lora, Coşcodan Diana, Liogchii Nina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-90. Vizualizări-1353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие и мобилизация личностных характеристик военнослужащих в экспериментальных условиях
Kraskovskaia Valeria
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of polyphenolic compounds of green walnut extract on spermogram indices of breeding rabbits
Balan Ion, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Balacci Serghei, Furdui Vlada, Harea Vasile, Creţu Roman, Bacu Gheorghii, Osipciuc Galina, Vîhrist Ecaterina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 3. 2022. București, România. ISSN 2457-3221 ISSN-L 2457-3221.
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоциональное выгорание, как следствие неуправляемого стресса
Gonţa Victoria, Tiutiunnic Larisa
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2022. Cahul. ISBN 978-9975-88-104-3.
Disponibil online 18 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 227