IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "gnoseologie"
Философские аспекты юридической квалификации противоправных деяний
Mohorea Efim, Buzinschi Ion
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări gnoseologice ale cunoașterii teoretice în pedagogie
Borozan Maia, Țurcan-Balţat Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hermeneutica în contextul cercetării epistemologice din sfera disciplinelor umanistice
Chiscop Liviu
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remanențe ale trecutului în studiul și funcționarea limbii române în postcomunism
Popa Gheorghe
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Demography as history”: historical and antropological metodological context
Gancev Alexandr1, Prigarin Alexandr2
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Odesa I.I.Mechnikov National University
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 33 / 2023 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 3 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi perspective în epistemologiile raţionaliste din sec. XX
Inglis Iulia
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hermeneutica în contextul cercetării epistemologice din sfera disciplinelor umanistice
Chiscop Liviu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7