IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(116) pentru cuvîntul-cheie "sustainable development"

Raportarea socială – un nou model de raportare necesar companiilor

Cernat Veronica
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea economică: impactul ei asupra drepturilor copilului
Ciugureanu-Mihailuţă Carolina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova: viziune generală

Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Устойчивое развитие сельских территорий Республики Дагестан

Şapovalov D.1, Kliușin P.1, Savinova S.1, Musaev M.2
1 Государственный университет по землеустройству,
2 Дагестанский государственный аграрный университет, г. Махачкала
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of the real property cadastre on sustainable rural development

Buzu Olga
Agency for Land Relations and Cadastre, Republic of Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a agriculturii ca componentă și factor al dezvoltării durabile a mediului rural în Republica Moldova

Prisăcaru Veronica, Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea rurală durabilă prin prisma realităţii din Republica Moldova

Fetescu Cezara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural a Republicii Moldova – mit sau realitate?

Turetchi Viorel
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effects of brain drain on Moldovan innovational potential

Cavcaliuc Lucia12
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristicile și esența dezvoltării durabile a teritoriului și dezvoltarea comunitară

Lupaşcu Mihail
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea sistemului conservativ de agricultură în Republica Moldova

Boincean Boris1, Rurac Mihai2, Ignat Anatolie3, Grama Marin4
1 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
4 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre starea ecologică şi dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Sârbu Olga, Cojocari Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele existente în finanţarea IMM-Urilor
Panuţa Svetlana, Hacina Ludmila
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza conceptuală a pădurii ca obiect al evaluării economice
Platon Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Zaiţeva T.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные решения в белгородской области в поддержку устойчивого развития
Polisciuc Olga
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţii şi modele de promovare a ştiinţei sustenabilităţii
Paraschivescu Viorica, Radu Carmen
Universitatea „George Bacovia“, Bacău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativity as a factor of innovative sustainable economic development

Gribincea Alexandru1, Amar Ravit1, Burlacenko Dmitii2
1 State University of Moldova,
2 Odessa National Economic University
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conlucrarea instituțiilor politice în Uniunea Europeană

Ursu Valentina
Banca Naţională a Moldovei
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competitvitatea capitalului uman al Republicii Moldova în evoluţie comparativă

Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 116