IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(447) pentru cuvîntul-cheie "sustainable development"
Raportarea socială – un nou model de raportare necesar companiilor
Cernat Veronica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea economică: impactul ei asupra drepturilor copilului
Ciugureanu-Mihailuţă Carolina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul dezvoltării durabile în Republica Moldova: viziune generală
Cocîrţă Petru
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Устойчивое развитие сельских территорий Республики Дагестан
Şapovalov D.1, Kliușin P.1, Savinova S.1, Musaev M.2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the real property cadastre on sustainable rural development
Buzu Olga
Agency for Land Relations and Cadastre, Republic of Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a agriculturii ca componentă și factor al dezvoltării durabile a mediului rural în Republica Moldova
Prisăcaru Veronica, Caradja Alina
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea rurală durabilă prin prisma realităţii din Republica Moldova
Fetescu Cezara
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural a Republicii Moldova – mit sau realitate?
Turetchi Viorel
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of brain drain on Moldovan innovational potential
Cavcaliuc Lucia12
1 University of the Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, ASM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективные направления устойчивого социально-экономического развития административных районов Беларуси
Kolmîkov Alexei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural
Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții de îmbunătățire durabilă a sistemelor de management
Ţurcanu Gheorghe, Ţurcanu Ina
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizații sustenabile orientate spre calitate
Ţîmbaliuc Natalia
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin intermediul obiectelor aplicată în cadrul educației pentru dezvoltare durabilă (componenta mediu)
Donica Ala
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptului de ”dezvoltare durabilă” în aspect european
Cocîrţă Petru
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutațiile structurale din turismul românesc, în ultimii 30 ani - realizări și tendințe
Paraschiv Viorel1, Surd Vasile2
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energy Transition - Advantages and Challenges for the Republic of Moldova
Arion Valentin, Efremov Cristina
Technical University of Moldova
Sielmen
Ediția 13. 2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satul Dubăsarii-Vechi – patrimoniu cultural între necunoaștete și valorizare
Condraticova Liliana12
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privind principiile de formare și funcții ale mecanismului de dezvoltare durabilă a întreprinderilor regiunii Dunării
Iakovenko Olena, Murașco I.
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 28 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Децентрализация публичной власти в Республике Молдова: главный фактор обеспечения постоянного развития
Circov Evgheni1, Sult Mihail1, Vîlkova Elena2
1 Комратский государственный университет,
2 Университет национального и мирового хозяйства (УНМХ), г. София
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 447