IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "verbal"
Elemente nonverbale și paraverbale în procesul contextului educational
, ,
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia comunicării în literatura de specialitate
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A contrastive analysis of gerund in English and Romanian
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul comunicării și importanța dezvoltării capacităților de comunicare verbală la preșcolari
,
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-1325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Communicative Role of Causative Clauses in the Text
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The structural analysis of english phraseological units in comparison with the russian ones
Comrat State University
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența în familie – motiv de începere a urmăririi penale
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-552-4.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of the development of verbal communication skills in preschoolers
,
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives of integrated and inclusive policies in education
,
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificity of comunication at the prestchool level.
,
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea asistentului social în abordarea interculturală a problemelor beneficiarilor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența în familie – motiv de începere a urmăririi penale
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-62-552-4.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12