IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(56) pentru cuvîntul-cheie "инновации"

Тенденции, инициативы, направления в развитии инновационной политики Республики Молдова в контексте с развитыми странами ЕС

Percinschi Natalia
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национальные инновационные системы: необходимость их функционирования, основные принципы её формирования и элементы

Percinschi Natalia
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль инноваций в обеспечении конкурентоспособности предприятия

Zlatova Svetlana12
1 Комратский государственный университет,
2 Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Место финансового инжиниринга в современных экономических процессах

Popova I.
Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcţiile de activizare a proiectelor inovaţionale din turism în condiţiile aprofundării globalizării

Jigareova Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Значение и роль инноваций в развитии национальной экономики Республики Молдова

Dubovca Marina
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты определения эффективности использования инноваций
Guslicova Natalia
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Научно-технический прогресс как зло и благо

Korotii Diana
Технический Университет Молдовы
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуальные проблемы повышения эффективности деятельности СЭЗ в Республике Молдова как условие развития инновационной экономики

Andreeva Tatiana1, Grosu Evghenii2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Институт международных отношений Молдовы
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стратегия управления инновационным развитием свиноводства в Республике Молдова

Baltag Grigore, Baranova Elena
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинг и инновации - главные составляющие ведения бизнеса
Metili Tatiana, Soroka Larisa
Измаильский государственный гуманитарный университет
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 3 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инновационные процессы, как основа развития сельскохозяйственной отрасли

Col Nadejda, Todorici Ludmila
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конкурентноспособность и инновации Молдовы в процессе глобализации

Sarî Olga, Carabet Maria
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интеллектуальная собственность и особенности ее измерения

Luchina Polina, Ișmuhametov Naili
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные технологии и методы обучения в рамках процесса интернационализации высшего образования

Trifonova Larisa
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entering in the global manufacturing outsourcing market and innovative development of the Ukrainian industrial enterprises

Gorova Kseniia1, Dluhopolskyi Oleksandr2, Dluhopolska Tetiana2
2 Ternopil National Economic University
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы сотрудничества Украины и стран ЕС в области инноваций

Skorobogatova Natalia
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности формирования системы эффективного управления объектами интеллектуальной собственности в конкурентной экономике

Țîbuliskaia Liudmila
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Англіцизми як результат міжкультурної комунікації та особливості їх адаптації в сучасній українській мові

Doloh Olga
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Характеристика инноваций в транспортной отрасли

Komceatnîh E.
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 56