IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "valorization"

Valorisation of antioxidants in fruit and berry juices

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Stațiuc Iulia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The agro-food industrial wastes in the perception of consumers from eastern Romania and the Republic of Moldova

Patraș Antoanela1, Chiruţă Ciprian1, Teliban Gabriel-Ciprian1, Băetu Mihai-Marius1, Balan Mihail2, Vişanu Vitali2, Melenciuc Mihail2
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale

Comendant Vasile1, Comendant Tatiana2
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicații formative în interiorizarea valorilor profesionale

Gîncu Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of biocatalysts on biomass fermentation processes

Tașca Corina1, Covaci Ecaterina2, Covaliova Olga3
1 State University of Moldova,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Chemistry
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Use of different agro-food wastes to fertilize the lettuce culture

Teliban Gabriel-Ciprian, Stoleru Vasile, Băetu Mihai-Marius, Mihalache Gabriela, Patraș Antoanela
“Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhabitants’ opinion concerning the agro-food industrial wastes

Patraș Antoanela1, Chiruţă Ciprian1, Teliban Gabriel-Ciprian1, Băetu Mihai-Marius1, Sturza Rodica2
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații asupra elementelor cheie în formarea brandului de angajator

Chițu Ecaterina, Bedrule-Grigoruță Maria Viorica
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-79. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пенсионное законодательство РМ как основной элемент социальной справедливости требует важных изменений

Sult Gheorghii, Sosna Boris, Tucan Valentina
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perception of the circular economy by the wine sector of the Republic of Moldova

Bugaian Larisa1, Arpentin Gheorghe2, Diaconu Cristina1
Competitiveness and sustainable development
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11