IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "educational marketing"
Key factors in selecting economic higher education institution: Republic of Moldova case study
Şişcan Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. / 2023 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 3 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premises and possibilities of applying educational marketing in order to improve the image of the university
Jomir Eudochia
Academy of Economic Studies of Moldova
Development through research and innovation
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-54-0.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere praxiologice a marketingului educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar
Covali Natalia, Cebanu Lilian
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului educațional în gestionarea crizei prelungite a invațamantului universitar și creșterea calității lui
Avornic Gheorghe, Gavriluţa Vadim, Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea organizaţiei şcolare prin politici şi strategii de marketing educaţional
Florea Dochita
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-69. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea politicii de produs în cadrul instituțiilor de învățământ profesional
Slutu Rodica
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului în cadrul universităților din Republica Moldova
Slutu Rodica
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori consideraţi în procesul de alegere a instituţiei de învăţământ superior cu profil economic
Şişcan Ecaterina, Zgherea Georgetta
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea instrumentelor de marketing digital în promovarea instituțiilor de învățământ superior
Şişcan Ecaterina
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-76. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premises for educational marketing development in the Republic of Moldova
Casap Lucia
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 14, Vol.1. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-821-5.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior
Şişcan Ecaterina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-172. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă
Tintiuc Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-86. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12