IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(80) pentru cuvîntul-cheie "community"
Recuperări organizaţionale in administraţia Republicii Moldova
Pascaru Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstituiri holistice ale familiei contemporane
Bălăiță Vasilica, Stefanescu Mirela
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale
Tabita Mihai
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of education in the formation of the nation
Ivlampie Ivan
"Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale creării şi managementului reţelelor de învăţare
Negara Corina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind evoluția și reperele de organizare a serviciilor publice
Bradu Sorin12
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul școală – comunitate în educarea elevilor pentru soluționarea conflictelor
Chiosa Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul subsidiarității și abordarea leader – instrument pentru dezvoltarea rurală a Uniunii Europene
Albu Marina1, Horbowski Tomasz2
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări filozofice în definirea comunității în perioada modern
Zubenschi Ecaterina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inclusive policies and measures taken at regional level to ensure the inclusive environment
Haraz Svetlana, Alsuto M. Anas
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of social partnerships at community level on the complex assistance of children in risk situations
Haraz Svetlana, Boboescu Constantin
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10, R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Протестантизм в Гагаузии
Caraseni Ivan
Теоретический лицей им. Д. Мавроди м. Комрат
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cămașa cu altiță. Câteva perspective de abordare a unui element identitar în context național și internațional
Balotescu Irina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 35(48_S) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apartenenţa religioasă ca indiciu al identităţii naţionale (cazul minorităţilor religioase din Basarabia)
Gumenâi Ion
Identităţi naţionale în dialog intercultural:
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi pentru planurile remediale, în cazul copiilor cu CES
Cerghedi Adriana
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normativitate didactică în formarea competenţei decizionale la elevi
Scorțanu Alexandrina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele şi forme de realizare a educaţiei incluzive
Scorțanu Alexandrina
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cadrelor didactice în a dezvolta comportament prosocial la elevii de școală primară
Beșu Ana-Maria
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea tradiţiei şi necesitatea inovării în organizarea administrativă a Republicii Moldova
Pascaru Ana
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European energy integration in East European Countries: real necessity to assure fair market prices for energy resources
Ignatov Augustin
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 1 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 80