IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(26) pentru cuvîntul-cheie "pericol"
Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neoseparatismul – un nou pericol pentru societatea mondială contemporană
Drăgulean Alexandru, Nestor Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de teorie şi practică în materia legitimei apărări
Botnaru Stela, Șaporda Ecaterina
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma mass-media din Republica Moldova: între Est și Vest
Enachi Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea naţională: Aspecte teoretico-metodologice
Sakovici Vasilii, Moiseenco Evghenii
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instruirii în domeniul securităţii activităţii vitale în formarea viitorului inginer
Pușcașu Andreea
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea persoanei în lumea contemporană
Revencu Alexandru
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruralitatea – mediul unui sentiment de vulnerabilitate și nelinește
Ionaşcu Vitalie, Frunză Alexandru
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedeapsa capitală: pro sau contra
Vasilache Alexandru
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-208. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of risk management for managers
Leck Hod1, Sirota Iulia2
1 Institute of International Relations of Moldova,
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor la locurile de muncă
Eşanu Ludmila, Dandara Adriana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management dilemmas between security and confidentiality within the organization – how the Israeli experience applies to the Black Sea countries
Leck Hod
Institute of International Relations of Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalități vizând incriminarea unor fapte periculoase pe timp de pandemie
Vasiloi Djulieta
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea contravenţională pentru ultragierea funcţionarului public cu statut special al poliţiei în timpul combaterii criminalităţii rurale
Ionaşcu Vitalie, Frunză Alexandru
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internetul – o posibilă manipulare a psihicului copilului
Tomuz Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Republica Moldova: studiu pilot
Guţu Luminiţa1, Croitoru Cătălina1, Ciobanu Elena1, Busuioc Ecaterina2, Sofronie Vasile1, Spătaru Diana1, Cheptea Dumitru1, Rata Vadim2, Ţurcanu Vasile2
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antibioticorezistența – problemă globală
Şcetinina Svetlana, Didirenco Victorița, Brumărel Mihail
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-89-295-7.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legitima apărare. condiţii referitoare la atac
Cucerescu Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii: studiu de drept comparat
Şaptefraț Ştefan
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017. Descarcări-138. Vizualizări-1248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26