IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "întrebare"
Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii
Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile principale ale întrebărilor în discursul argumentativ
Guţu Vasile
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întrebările existențiale în educație
Bălan Marin
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul socratic ca practică discursivă
Cosmescu Alexandru
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întrebarea ca termen curricular
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erotetica pedagogică şi aplicaţiile acesteia în educaţie
Savin Maria
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea literaturii prin sistemul de exerciții-sarcini cu un caracter interactiv
Şchiopu Constantin
Univers Pedagogic
Nr. 2(46) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7