IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(160) pentru cuvîntul-cheie "interpretare"
Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară
Oboroceanu Viorica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul contextului în codificarea şi decodificarea actelor de vorbire indirecte
Sîmboteanu Tatiana
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale orchestrației în muzica pentru fanfară
Cazacu Oleg
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul – baza unității artistice dramatice
Lupașcu Lidia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea structurală a măsurilor speciale de investigații: abordări doctrinare și reglementări
Jitariuc Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O interpretare a informaţiei
Bunici Sergiu, Cotelnic Nelea, Maximilian Silvestru
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorul model şi cititorul model în concepţia lui Umberto Eco
Cogut Sergiu
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-113. Vizualizări-2611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse abordări grafice pentru povestea Punguţa cu doi bani de Ion Creangă
Rocaciuc Victoria
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre terminologia în titlul cursurilor uni- versitare: de la „analiza lingvistică” la „exegeza literară”
Manoli Ion
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul interpretării normelor de drept privat
Balan Andrei
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonata pentru vioară şi pian de B. Dubosarschi: specificul acompaniamentului pianistic
Stolearciuc Vera
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertul pentru clarinet şi orchestră de cameră de S. Buzilă în viziunea interpretativă a lui Eugen Verbeţchi
Tihoneac Victor
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-42. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concertul pentru clarinet şi orchestră de cameră de S. Buzilă în viziunea interpretativă a lui Eugen Verbeţchi
Tihoneac Victor
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descântece de Igor Iachimciuc: procedee componistice
Chiciuc Natalia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonata pentru clarinet şi pian nr. 2 de S. Lobel în viziunea interpretativă a lui E. Verbeţchi
Tihoneac Victor
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile ornamentării melodiilor în creaţiile folclorice vocale
Doroş Svetlana
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificațiile drumului în filmele inspirate din poveștile lui Ion Creangă
Tipa Violeta
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea pădurii în creația artistică națională
Tipa Violeta
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul unor modalităţi de expresie cinematografică în filmul despre artă: unghiulaţia, cadrajul, iluminatul
Olărescu Dumitru
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-46. Vizualizări-1317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recursul în interesul legii
Dandeș Veaceslav
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 160