IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(34) pentru cuvîntul-cheie "societate informaţională"
În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice
Cojocaru Irina1, Botnaru Viorica1, Holban Ion12
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sondajele de opinie – procedeu important pentru asigurarea funcţionării legăturii inverse in sistemul de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice
Holban Ion123
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova în contextul globalizării
Timco Carolina, Țurcanu Tatiana, Ţurcanu Dinu
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un set optimal de indicatori pentru evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și a cercetătorilor științifici
Cojocaru Irina, Botnaru Viorica, Holban Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura informaţională a pedagogului in instituţia de invăţămant artistic superior
Stan Renata
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizare
Bădărău Elena, Gureu Valeriu
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-86. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensificarea cercetărilor şi a pregătirii cadrelor ştiinţifice in domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – un imperativ al timpului
Holban Ion123, Petrov (Cotun) Cristina2
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul societăţii informaţionale asupra managementului capitalului uman (Studiu de caz:Întreprinderile de transpor aerian)
Şcoda Tetiana1, Ştefaniţa Anastasia2
1 Universitatea Naţională de Aviaţie,
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 June, 2014. Descarcări-48. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (3)
Holban Ion
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaştere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (2)
Holban Ion
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea societăţii bazate pe cunoaștere în Republica Moldova: practici bune, orientări, probleme, sugestii (I)
Holban Ion
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica Moldova
Cojocaru Igor
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea
Gasnaş Iurie
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interaction between the “green” and “digital” economy
Gribincea Alexandru1, Gribincea Corina1, Kabaha Ali2
1 Free International University of Moldova,
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-111. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The beneficial effects of e-Governance for Moldovan society
Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using ICT in the Differential Studying of Computer Disciplines
Scutelnic Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing IT Competences and Training Future Professionals Using Information Technologies
Guţan Valeriu1, Olaru Ion1, Fihman Mihael2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Tihon Makif dalet, Ashdod
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile economiei digitale și impactul ei asupra societății
Bîrlea Svetlana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia serviciilor de comunicaţii ca factor de creștere a calității vieții în Republica Moldova
Grițco Maria, Gorobievschi Svetlana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptelor de reglementare în sectorul comunicațiilor
Grițco Maria, Sava Lilia, Griţco Roman, Cristea Ecaterina, Sîrbu Ecaterina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 34